onsdag 23. februar 2011

Før jeg brenner ned/Gaute Heivoll

Skulle ha vært litt bedre kjent i Finsland. Da hadde jeg kjent meg igjen i boka Før jeg brenner ned av Gaute Heivoll. Handlingen er lagt til 1978 og pyromanen som satte på 10 branner i den lille bygda Finsland i Vest-Agder. Forfatteren ser tilbake på hendelsene 30 år etter. Han ble døpt i Finsland den samme dagen som den verste hendelsen skjer. "Gjennom å legge fortellingen om pyromanen ved siden av sin egen, åpner Gaute Heivoll for galskapen i ethvert menneskes liv. Hvor mye skal egentlig til før man går til grunne? Før man selv står i fare for å ødelegge alt?" Dette kan vi lese på vaskeseddelen.
Boka grep meg fra første side. De parallelle historiene om pyromanen som også er brannmann og den prektige forfatteren Gaute Heivoll. Boka er full av spenning, og gode miljøskildringer. Jeg likte boka veldig godt.